TERMENI ŞI CONDIŢII

REGULAMENTELE MAGAZINULUI ONLINE 

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE ȘI DEFINIȚII

 

 1. Regulamentele definesc termenii și condițiile pentru furnizarea serviciilor electronice, inclusiv utilizarea Magazinului, precum și drepturile, obligațiile și condițiile de răspundere ale Vânzătorului și Clientului. Regulamentele conțin, de asemenea, informații pe care Vânzătorul este obligat să le furnizeze Consumatorului și Antreprenorului privilegiat în ceea ce privește drepturile consumatorilor, în conformitate cu reglementările aplicabile, inclusiv Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Jurnalul de Legi 2020.287, adică cu modificările ulterioare). ).
 2. Fiecare client ar trebui să citească Regulamentul. 
 3. Regulamentul este disponibil pe site-ul Magazinului și este disponibil gratuit și înainte de încheierea contractului. La cererea Clientului, Regulamentele sunt puse la dispoziție și în așa fel încât să fie posibilă obținerea, reproducerea și înregistrarea conținutului acestuia folosind sistemul TIC utilizat de Client (de exemplu, prin e-mail).  
 4. Definiții de bază:
  1. Regulamente: Regulamentele Magazinului Online;
  2. Vânzător: PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jasna 8/7, 20-077 Lublin, NIP 7123422334, REGON 38954967, KRS 0000913869
  3. Client: persoană fizică care are 18 ani și capacitate juridică deplină, persoană juridică și unitate organizatorică fără personalitate juridică, dar capabilă să cumpere pe drepturi în nume propriu și antrenează obligații care vor stabili un raport juridic cu Vânzătorul în domeniul operațiunilor Magazinului. Clientul este, de asemenea, consumator sau întreprinzător privilegiat cu drepturi de consumator, dacă nu există prevederi separate în legătură cu acestea într-o anumită materie;
  4. Consumator: Un client care este o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică (cumpărare) cu Vânzătorul, care nu are legătură directă cu activitatea comercială sau profesională a acestuia;
  5. Serviciu electronic - un serviciu în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Jurnalul de Legi 2017.1219, adică cu modificările ulterioare), furnizat electronic de către Vânzător Clientului prin intermediul Site-ului;
  6. Magazin sau Magazin Online, sau Website: Serviciu electronic, Magazin Online, administrat de Vânzător la adresa de internet www.tortli.ro, în baza căruia Clientul încheie un contract de vânzare la distanță, părțile sunt informate despre vânzare prin intermediul unui automat e-mail generat, iar executarea contractului (în special livrarea Bunurilor) are loc în afara internetului;
  7. Cont - un Serviciu Electronic, marcat cu un nume individual (login) și o parolă furnizate de Client, o colecție de resurse din sistemul TIC al Vânzătorului, care colectează date furnizate de Client și informații despre activitățile din cadrul Magazinului;
  8. Bunuri sau Produs - mărfuri vândute în Magazin, incluse în oferta Vânzătorului;
  9. Acord - un contract la distanta privind achizitionarea Bunurilor, incheiat ca urmare a plasarii de catre Client a unei Comenzi in Magazin si a acceptarii acesteia de catre Vanzator;
  10. Formular - un script care este un mijloc de comunicare electronică care permite plasarea unei Comenzi în Magazin sau efectuarea altor activități în Magazin;
  11. Comandă - o instrucțiune de achiziție a Bunurilor transmise de Client folosind mijloacele de comunicare tehnică;
  12. Newsletter - Serviciu electronic, serviciu de distribuție electronică furnizat de Vânzător prin poștă electronică (e-mail), care permite tuturor clienților care îl folosesc să primească automat mesaje ciclice (buletine informative) de la Vânzător care conțin informații despre Site, inclusiv produse noi sau promoții în magazinul.
  13. Forța majoră - este un eveniment brusc, imprevizibil și independent de voința părților, care împiedică executarea contractului în totalitate sau în parte, sau pentru o anumită perioadă, care, cu diligența necesară, nu a putut fi prevenit sau contracarat (ex. (ex. razboi, greve, concedieri) , penurie de materii prime sau aprovizionare cu energie, intreruperi in functionarea fabricilor, blocaje rutiere, fenomene naturale extraordinare, epidemii, stari de urgenta) Un
  14. antreprenor privilegiat cu drepturi de consumator - persoanacare fizicaincheie un Acord direct legată de activitatea sa de afaceri, atunci când din conținutul prezentului Contract rezultă că nu are caracter profesional pentru ea, rezultând în special din obiectul activității sale de afaceri

 

CAPITOLUL 2. INFORMAȚII DE BAZĂ ȘI TEHNICE 1. Datele Vânzătorului pentru contactarea Clientului: shop@tortli.ro
 2. Vânzătorul oferă următoarele tipuri de Servicii electronice:

1) Magazin online,

2) Buletin informativ,

3) Opinii (comentări),

4) Cont.

 1. Vânzătorul furnizează Servicii Electronice în conformitate cu Reglementările.
 2. Condiția tehnică pentru utilizarea Magazinului este ca Clientul să aibă un computer sau alte dispozitive care să permită navigarea pe Internet, software adecvat (inclusiv un browser web), acces la Internet și un cont de e-mail activ și actualizat. 
 3. Clientului i se interzice furnizarea de conținut ilegal. 
 4. Utilizarea Magazinului poate fi asociată cu amenințări tipice pentru utilizarea Internetului, cum ar fi spam-ul, virușii, atacurile hackerilor. Vânzătorul ia măsuri pentru a contracara aceste amenințări. Vânzătorul indică faptul că natura publică a Internetului și utilizarea serviciilor electronice pot implica riscul obținerii sau modificării datelor despre clienți de către persoane neautorizate, prin urmare clienții ar trebui să utilizeze măsuri tehnice adecvate pentru a minimiza riscurile menționate mai sus, inclusiv antivirus și protecția identității. programe.folosind Internetul.
 1. Încheierea contractului de furnizare a Serviciilor Electronice gratuite are loc prin intermediul Magazinului prin internet. Clientul poate înceta utilizarea Serviciilor Electronice gratuite în orice moment, părăsind Magazinul sau ștergând contul Clientului. În acest caz, contractul de furnizare a Serviciilor Electronice gratuite este reziliat automat, fără a fi necesară depunerea declarațiilor suplimentare ale părților.
 2. Vânzătorul poate - în afara altor cazuri rezultate din prevederi legale - să prelucreze următoarele date personale ale Clientului necesare stabilirii, modelării conținutului, modificării sau rezilierii contractului:

1) prenumele și prenumele Clientului;

2) adresa permanentă de reședință;

3) adresa de corespondență, dacă este diferită de adresa de domiciliu;

4) Adresele de e-mail ale clientului;

5) număr de telefon;

 1. Vânzătorul poate prelucra, cu acordul Clientului și în scopuri de publicitate, cercetare de piață și comportament și preferințe ale clienților, în scopul rezultatelor acestor studii în scopul îmbunătățirii calității serviciilor furnizate de către Vânzător, alte date referitoare la Client care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului prin mijloace electronice.CAPITOLUL 3.DATE PERSONALE Datele

 

 1. cu caracter personal furnizate de Clienți sunt prelucrate de către Vânzător în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu cu privire la datele de prelucrare a datelor și la libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul de legi L 119 din 4.5.2016, denumit în continuare „Regulamentul”). În special:
 1. Vânzătorul se asigură că aceste date sunt:
 1. prelucrate în conformitate cu legea, în mod fiabil și transparent pentru clienți și alte persoane vizate;
 2. colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri; 
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate; 
 4. corect și, dacă este necesar, actualizat;
 5. păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate pentru o perioadă nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele; 
 6. prelucrate într-o manieră care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarii, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate,
 1. Vânzătorul aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate care asigură protecția datelor cu caracter personal în curs de prelucrare, adecvate naturii, domeniului, contextului și scopurilor prelucrării, precum și riscului de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice;
 2. Vânzătorul oferă acces la datele personale și exercitarea altor drepturi Clienților și altor persoane vizate, în conformitate cu legea aplicabilă.
 1. Baza prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul Clienților sau apariția unei alte condiții prealabile care să autorizeze prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului.
 2. Vânzătorul garantează punerea în aplicare a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate pe principiile rezultate din prevederile relevante, inclusiv acelor persoane care au dreptul la:

1) dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

2) dreptul de a fi informat cu privire la datele lor personale;

3) dreptul de a controla prelucrarea datelor, inclusiv completarea, actualizarea, redresarea, ștergerea acestora;

4) dreptul de a se opune prelucrării sau de a limita prelucrarea;

5) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și de a folosi alte mijloace legale pentru a-și proteja drepturile.

 1. O persoană care are acces la datele cu caracter personal le prelucrează numai pe baza autorizației Vânzătorului sau a unui contract de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal și numai la cererea Vânzătorului.
 2. Vânzătorul se asigură că nu dezvăluie date cu caracter personal altor entități decât cele autorizate conform legislației în vigoare, cu excepția cazului în care este impus de legislația Uniunii Europene sau de legea poloneză.

6. În legătură cu activitatea comercială, Vânzătorul folosește serviciile altor entități, inclusiv în scopul executării contractelor. Datele cu caracter personal pot fi transferate către:

1) unei companii de găzduire,

2) furnizori de software pentru operarea Magazinului,

3) furnizori de servicii de internet,furnizori de servicii de

4)curierat sau poștal,

5) furnizori de platforme de plată electronică,

6) furnizori de software care emit facturi,

7) entitati care presteaza servicii contabile sau juridice.
CAPITOLUL 4. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

 • 1 Cont.

 

 1. Înregistrarea contului pe site-ul Magazinului este gratuită și necesită următoarele acțiuni: Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare, furnizând date specifice și depunând declarații privind acceptarea Regulamentului, prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea de informații comerciale. Un link care permite verificarea Contului va fi trimis la adresa de e-mail a Clientului furnizată de acesta în procesul de înregistrare a Contului. Conectarea la Cont consta in introducerea login-ului si a parolei setate de Client. Parola este confidențială și nu trebuie împărtășită nimănui. 
 2. Contul permite Clientului să introducă sau să modifice date, să efectueze sau să verifice Comenzi și să vadă istoricul Comenzilor.
 3. Serviciul electronic de cont este oferit gratuit pe o perioadă nedeterminată. 
 4. Clientul poate oricând să anuleze Contul din Magazin, trimițând o solicitare adecvată către Vânzător prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: shop@tortli.ro

 

 • 2. Buletin

 

 1. informativ Serviciul Buletin informativ își propune să ofere Clientului informatie solicitata.
 2. Utilizarea Newsletter-ului nu necesită înregistrarea Contului de către Client, dar necesită furnizarea unei adrese de e-mail și transmiterea de declarații privind acceptarea Regulamentelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea de informații comerciale.
 3. Un link de confirmare a abonamentului la Newsletter va fi trimis la adresa de e-mail a Clientului.
 4. Serviciul Electronic Newsletter este oferit gratuit pe o perioadă nedeterminată.
 5. Clientul se poate dezabona în orice moment de la Newsletter, trimițând o solicitare adecvată către Vânzător prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: shop@tortli.ro • 3. Opinii

 

 1. Vânzătorul permite clienților să posteze declarații individuale și subiective (opinii , comentarii) pe site-ul Magazinului, în special în ceea ce privește Bunurile.
 2. Serviciul este oferit gratuit pe o perioadă nedeterminată.
 3. Utilizarea serviciului este posibilă în mod anonim.
 4. Vânzătorul poate folosi opinia în scopul conținutului postat pe Site. 

 

CAPITOLUL 5. VÂNZARE

 

 • 1. Bunuri

 

 1. Toate Produsele oferite în Magazin sunt noi și nu prezintă defecte. O descriere detaliată a Bunurilor poate fi găsită pe site-ul Magazinului.

 

 • 2. Comenzi și implementarea lor O

 

 1. comandă poate fi plasată completând Formularul disponibil în Magazin. 
 2. Comenzile pot fi plasate după înregistrarea unui Cont în Magazin sau fără înregistrarea unui Cont în Magazin (cumpărături de oaspeți). 
 3. Clientul este obligat să completeze Formularul cu atenție, furnizând toate datele în conformitate cu faptele și precizând modalitatea de plată și livrare aleasă. 
 4. Clientul furnizează date în Formular și transmite declarații privind acceptarea Regulamentelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea de informații comerciale.
 5. Comenzile pot fi plasate în Magazin 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Comenzile plasate în zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătorile legale sunt procesate în următoarea zi lucrătoare. 
 6. Confirmarea plasarii Comenzii se face de catre Client prin selectarea butonului (câmp) marcat „comanda cu obligatie de plata”. Vânzătorul va trimite Clientului o confirmare a Comenzii la adresa de e-mail furnizată de Client.
 7. Timpul de onorare a comenzii (adică până la data expedierii Bunurilor) este de până la [7] zile lucrătoare. 
 8. În cazul unei solicitări de documentare a tranzacției sub forma unei facturi, Clientul furnizează datele necesare, iar indicarea numărului de identificare fiscală al Clientului pentru factură trebuie făcută cel târziu la momentul plasării Comenzii. Vânzătorul nu este responsabil pentru furnizarea de date incorecte sau incomplete, inclusiv numărul de identificare fiscală, de către client.
 9. În cazul imposibilității de a finaliza comanda, care poate avea loc în caz de forță majoră sau din alte motive, Vânzătorul se obligă să informeze imediat Clientul prin e-mail sau telefonic. În acest caz, Consumatorul poate demisiona de la executarea contractului, iar Vânzătorul va rambursa sumele plătite de către Consumator. În alte cazuri, executarea contractului este amânată de durata obstacolului.
 • 3. Plăți

 

 1. Toate prețurile Bunurilor oferite în Magazin sunt prețuri brute în zloți polonezi (prețurile includ TVA). Prețul Bunurilor nu include costurile menționate la punctul 2 de mai jos. Prețul Bunurilor furnizat la momentul plasării Comenzii de către Client este obligatoriu pentru ambele părți.
 2. Costurile legate de livrarea Bunurilor (de exemplu, transport, livrare, servicii poștale) și orice alte costuri vor fi suportate de Client. Valoarea acestor costuri poate depinde de alegerea Clientului cu privire la metoda de livrare a Bunurilor. Informațiile despre cuantumul acestor costuri sunt furnizate în etapa plasării Comenzii. 
 3. Clientul poate alege forma de plata:
 1. plata prin sistemul de plata [...] - plata inainte de expedierea Bunurilor (plata anticipata). După plasarea Comenzii, Clientul trebuie să plătească prin sistemul […]. Comanda este procesată după ce plata Clientului este creditată în sistemul de plată [...];
 2. plata la ridicarea personală a Bunurilor (plată în numerar sau cu cardul) - Clientul plătește suma direct la ridicarea personală a Bunurilor de la magazinul staționar al Vânzătorului. Comanda este procesată după ce Comanda a fost acceptată.
 3. plata la livrarea Bunurilor (ramburs la livrare) - Clientul plateste suma datorata direct transportatorului la primirea Bunurilor. Comanda este procesată după ce Comanda a fost acceptată.  
 1. Pentru fiecare Produs vândut, Magazinul emite o dovadă de cumpărare și o livrează Clientului, cu condiția ca prevederile legii general aplicabile să impună livrarea, sub rezerva prevederilor capitolului 5 paragraful 2 pct. 8 din Regulament. • 4. Livrare
 1. Produsul este trimis la adresa indicată de Client în Formular, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 2. Produsul este livrat de către o companie de curierat sau printr-un operator poștal selectat de client. Pachetul trimis prin operatorul poștal trebuie să fie livrat în [...] zile lucrătoare de la data expedierii Bunurilor și prin intermediul unei companii de curierat - în [...] zile lucrătoare de la data expedierii Bunurilor. 
 3. Împreună cu Bunurile, Vânzătorul emite Clientului toate elementele echipamentului său, precum și manuale de operare și întreținere și alte documente cerute de prevederile legii general aplicabile.
 4. Vânzătorul indică faptul că:

1) la eliberarea Bunurilor către Client sau transportator, beneficiile și sarcinile legate de Bunuri și riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Bunurilor sunt transferate Clientului. La vânzarea către Consumator, riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Bunurilor trece către Consumator la eliberarea Bunurilor către Consumator. Eliberarea Bunurilor se consideră a fi încredințată de către Vânzător transportatorului, în cazul în care Vânzătorul nu a avut nicio influență asupra alegerii transportatorului de către Consumator,

2) acceptarea fără rezerve a expedierii cu Produsul de către Client va avea ca rezultat expirarea pretențiilor pentru pierdere sau deteriorare în transport, cu excepția cazului în care:

 1. a) paguba a fost constatată prin protocol înainte de acceptarea coletului;
 2. b) o astfel de declarație a fost abandonată din vina transportatorului;
 3. c) pierderea sau prejudiciul rezultat din abaterea intenționată sau neglijența gravă a transportatorului;
 4. d) paguba care nu a fost sesizată din exterior a fost declarată de către persoana împuternicită după acceptarea transportului și, în termen de 7 zile, a solicitat stabilirea stării acesteia și a dovedit că paguba s-a produs între primirea transportului la transport și eliberarea acestuia.

Cele de mai sus nu se aplică Consumatorului și Antreprenorului cu drepturi privilegiate în calitate de consumator.

 

 • 5. Informatii suplimentare pentru consumator

 

 1. Contractul nu se incheie pe perioada nedeterminata si nu va fi prelungit automat.
 2. Durata minimă a obligațiilor Consumatorului în temeiul Acordului este durata Acordului, adică plata și primirea Bunurilor. 
 3. Utilizarea Magazinului de către Consumator nu este legată de obligația de a oferi un depozit sau de a oferi alte garanții financiare. 
 4. Vânzătorul nu este obligat și nu aplică codul de bună practică menționat la art. 2 pct. 5 din Legea din 23 august 2007 privind contracararea practicilor neloiale de piață (Jurnalul de Legi 2017.2070, adică cu modificările ulterioare).CAPITOLUL 6. RĂSPUNDEREA  1. Răspunderea în temeiul garanției este exclusă în relațiile juridice cu clienții și întreprinzătorii cu drepturi privilegiate de consumator. Răspunderea Vânzătorului pentru daune în relațiile juridice cu clienții este întotdeauna limitată la valoarea Bunurilor, dar aceasta nu se aplică Consumatorului și Antreprenorului cu drepturi privilegiate de consumator.
 2. Vânzătorul este răspunzător față de Consumator dacă Produsul prezintă un defect fizic sau juridic (garanție) în condițiile prevăzute în prevederile Codului Civil (Jurnalul de Legi 2017.459, adică cu modificările ulterioare) și în Legea din 30 mai 2014. privind drepturile consumatorilor (Jurnalul de legi din 2014, nr. 2017.683, adică cu modificările ulterioare), inclusiv următoarele principii:

1) un defect fizic constă în nerespectarea Bunurilor cu contractul. În special, Bunurile sunt incompatibile cu contractul dacă:

 1. a) Bunurile nu au proprietățile pe care acest tip de lucru ar trebui să le aibă datorită scopului indicat în contract sau care rezultă din circumstanțe sau destinație;
 2. b) Bunurile nu au proprietăți pe care Vânzătorul le-a furnizat Consumatorului;
 3. c) Bunurile nu sunt adecvate scopului pentru care Consumatorul a informat Vânzătorul la încheierea contractului, iar Vânzătorul nu a ridicat nicio obiecție cu privire la o astfel de utilizare intenționată;
 4. d) Produsul a fost livrat Consumatorului incomplet.

2) Bunurile au un defect legal dacă Bunurile sunt proprietatea unui terț sau sunt grevate de dreptul unui terț și dacă restricția în utilizarea sau eliminarea Bunurilor rezultă dintr-o decizie sau o hotărâre a o autoritate competentă; în cazul vânzării dreptului, Vânzătorul răspunde și de existența legii;

3) Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției pentru defectele fizice care existau la momentul transmiterii pericolului către Consumator sau rezultate dintr-o cauză inerentă Bunurilor în același timp.

4) Vânzătorul este eliberat de răspundere în temeiul garanției dacă Consumatorul cunoștea defectul la momentul încheierii contractului;

5) dacă un defect fizic a fost constatat în termen de un an de la data livrării Bunurilor, se presupune că defectul sau cauza acestuia exista la momentul transmiterii pericolului asupra Consumatorului;

6) Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției dacă se constată un defect fizic în termen de doi ani de la data livrării Bunurilor către consumator, iar dacă Bunurile achiziționate de Consumator sunt bunuri mobile folosite, Vânzătorul este responsabil în temeiul garanției dacă defectul fizic se constată în termen de un an de la data livrării Bunurilor;

7) Drepturile Consumatorului în temeiul garanției sunt:

 1. a) o cerere de reducere a prețului Bunurilor sau de retragere din contract, cu excepția cazului în care Vânzătorul imediat și fără inconveniente nejustificate pentru Consumator înlocuiește produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură defectul;
 2. b) Consumatorul poate, în loc de înlăturarea defectului propus de Vânzător, să ceară ca Produsul să fie înlocuit cu un Produs lipsit de defecte sau, în loc să înlocuiască Produsul, să ceară înlăturarea defectului, cu excepția cazului în care este imposibil de aduce Produsul în conformitate cu contractul în modul ales de Consumator sau ar necesita costuri excesive față de metoda propusă.de către Vânzător. La aprecierea excesului de costuri se ține cont de valoarea articolului lipsit de defecte, precum și de tipul și semnificația defectului constatat, precum și de inconvenientul la care altfel s-ar expune Consumatorul;

8) Consumatorul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să livreze articolul defect pe cheltuiala Vânzătorului la locul indicat în contract, iar dacă un astfel de loc nu este specificat în contract - la locul în care articolul a fost livrat. către el.

 

CAPITOLUL 7. PROCEDURA DE TRATARE A RECLAMAȚILOR

 

 1. Clientul trebuie să adreseze reclamațiile Vânzătorului în scris la următoarea adresă: […]. Clientul poate folosi șablonul de reclamație disponibil în magazin, dar aceasta nu este o condiție pentru a lua în considerare reclamația. Cele de mai sus nu se aplică Consumatorului și Antreprenorului cu drepturi ale unui consumator care poate depune reclamații către Vânzător în orice mod.
 2. În cazul în care se constată că coletul cu Produsul este deteriorat, a suferit un defect sau deteriorare, Clientul trebuie să depună imediat (cel mai târziu în termen de 7 zile de la data primirii coletului) o plângere la Vânzător. O astfel de acțiune vă va permite să urmăriți pretenții împotriva transportatorului. Aceasta nu este o condiție pentru a lua în considerare plângerea Consumatorului sau a Antreprenorului cu drepturi privilegiate în calitate de consumator. Reclamația trebuie să conțină o descriere detaliată a problemei și solicitarea Clientului, eventual și documentație fotografică. 
 3. Vânzătorul se obligă să ia în considerare reclamația Clientului în termen de 30 de zile, iar reclamația Consumatorului sau Antreprenorului Preferențial în termen de 14 zile. In cazul in care Vanzatorul nu raspunde reclamatiei Consumatorului sau Antreprenorului Preferential in termen de 14 zile, se considera ca a considerat-o justificata.
 4. Dacă plângerea este acceptată, Vânzătorul va lua măsurile corespunzătoare. 
 5. Este posibil să se utilizeze proceduri extrajudiciare de plângere și despăgubire în relațiile juridice cu Consumatorii, inclusiv:

1) posibilitatea soluționării litigiilor prin mijloace electronice folosind platforma ODR (rezolvare online a litigiilor), disponibilă la https://ec. europa.eu/ consumers / odr / main / index.cfm? event = main.home2.show & lng = PL;

2) posibilitatea de a conduce o procedură amiabilă în fața unei instanțe comune sau a altor autorități. 
CAPITOLUL 8. RETRAGEREA CONTRACTULUI

 

 1. Retragerea din Acord de către Vânzător sau Client poate avea loc în condițiile prevăzute în prevederile Codului Civil (Jurnalul de Legi 2017.459, adică cu modificările ulterioare).
 2. Consumatorul are dreptul de a se retrage din Acord în termen de 14 zile de la data primirii Bunurilor. 
 3. Informațiile despre retragerea din Acord de către Consumator sunt incluse în instrucțiunea privind dreptul de retragere, disponibilă pe site-ul Magazinului. 
 4. Dreptul de retragere din Acord nu este îndreptățit Consumatorului în legătură cu anumite contracte, adică
 1. pentru furnizarea de servicii, dacă Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea contractului. prevederea că, după ce Vânzătorul a furnizat serviciul, acesta va pierde dreptul de a se retrage din Contract;
 2. în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora Vânzătorul nu deține control și care pot apărea înainte de termenul limită de retragere din Contract;
 3. în care Bunurile sunt un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia;
 4. în care Bunurile sunt perisabile sau au o perioadă de valabilitate scurtă;
 5. in care Bunurile sunt livrate intr-un colet sigilat, care nu poate fi returnat dupa deschiderea coletului din motive de protectie a sanatatii sau de igiena, daca ambalajul a fost deschis dupa livrare;
 6. în care Bunurile sunt articole care după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabile legate de alte articole;
 7. în care Bunurile sunt băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea Contractului și a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora Vânzătorul nu are Control;
 8. in care Consumatorul a cerut in mod expres ca Vanzatorul sa vina la acesta pentru reparatii sau intretineri urgente; în cazul în care Vânzătorul furnizează servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de Consumator, sau furnizează articole altele decât piesele de schimb necesare pentru reparații sau întreținere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din Acord cu privire la servicii sau articole suplimentare;
 9. în care Bunurile sunt înregistrări sonore sau vizuale sau software de calculator livrate într-un pachet sigilat, dacă pachetul a fost deschis după livrare;
 10. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament;
 11. încheiat prin licitație publică;
 12. pentru prestarea de servicii de cazare, altele decât în ​​scop rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering, servicii legate de agrement, divertisment, evenimente sportive sau culturale, dacă în contract se indică ziua sau perioada prestării serviciului;
 13. pentru livrarea de conținut digital care nu este stocat pe un suport tangibil, dacă executarea a început cu acordul expres al Consumatorului înainte de termenul limită de retragere din contract și după informarea Vânzătorului despre pierderea dreptului de retragere din contract.
 1. Vânzătorul va returna imediat Consumatorului, în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului privind retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a Bunurilor. Vânzătorul va rambursa plata utilizând aceeași metodă de plată ca cea folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare, care nu implică niciun cost pentru el. 
 2. In cazul in care Consumatorul a ales o alta metoda de livrare decat cea mai ieftina metoda standard de livrare oferita de Vanzator, Vanzatorul nu este obligat sa ramburseze costurile suplimentare suportate de Consumator.
 3. Consumatorul este obligat să returneze Bunul cu toate echipamentele, inclusiv ambalajul, dacă acesta este un element important al Bunului. Vânzătorul se poate abține de la rambursarea plății până la primirea Bunurilor sau până când dovada returnării acesteia este furnizată Vânzătorului, oricare dintre acestea survine mai întâi.
 4. Consumatorul suportă doar costurile directe de returnare a Bunurilor, cu excepția cazului în care Vânzătorul a fost de acord să le suporte sau nu a informat Consumatorul cu privire la necesitatea suportării acestor costuri.
 5. Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii Bunului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunului. 
 6. În cazul retragerii efective din Acord, Acordul este considerat nul. 
 7. Prevederile punctelor 2-10 se aplică Antreprenorului privilegiat ca consumator.

CAPITOLUL 9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 1. Drepturile asupra Site-ului și conținutului acestuia aparțin Vânzătorului.
 2. Adresa site-ului web la care este disponibil Magazinul, precum și conținutul site-ului web www.tortli.ro sunt supuse dreptului de autor și sunt protejate de legea dreptului de autor și a proprietății intelectuale. 
 3. Toate siglele, numele proprii, desenele grafice, filmele, textele, formularele, scripturile, codurile sursă, parolele, mărcile comerciale, mărcile de servicii etc. sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Vânzătorului, producătorului sau distribuitorului Bunurilor. Descărcarea, copierea, modificarea, reproducerea, trimiterea sau distribuirea oricărui conținut de pe site-ul www.tortli.ro fără acordul proprietarului este interzisă. 

 

CAPITOLUL 10. DISPOZIȚII FINALE

 

 1. În aspectele care nu sunt reglementate de Regulamente în relațiile juridice cu clienții, se aplică prevederile relevante ale legii general aplicabile.
 2. Orice abateri de la Regulament se vor face în scris, sub sancțiunea nulității.
 3. Instanța competentă pentru soluționarea litigiului dintre Vânzător și Client va fi instanța competentă în funcție de sediul Vânzătorului. Instanța competentă să soluționeze litigiul dintre Vânzător și Consumator introdusă de Vânzător va fi instanța competentă conform regulilor generale (instanța de la locul de reședință sau de ședere a consumatorului), iar a creanței Consumatorului instanța competentă conform regulilor generale. la regulile generale (instanta de la sediul Vanzatorului) sau altele mai convenabile Consumatorului (conform art. 31-37 din Codul de procedura civila).